FAQ Často kladené otázky

Otázka: Ktorý model je pre mňa vhodný?

Typ vykurovania

Odporúčané modely

Plynový alebo elektrický kotol

Wireless B-10 WiFi, B-3 WiFi, Class B-3 WiFi, EB-160 WiFi, Point-3 WiFi

Teplovodné podlahové vykurovanie

W-3 WiFi, Class W-3 WiFi

Elektrické podlahové vykurovanie

E-16 WiFi, Class E-16 WiFi, Wireless B-10 WiFiEB-160 WiFi

 

Naše modely WiFi sa pripojia k vašej domácej sieti WiFi. Možno ich spárovať s mobilným zariadením na jednoduché programovanie a vzdialené monitorovanie a ovládanie vykurovania odkiaľkoľvek, kde máte prístup na internet.

Model BRF-3 je bezdrôtový termostat, ktorý využíva rádiové vlny na spínanie vykurovania, ale ako jediný nepodporuje pripojenie WiFi. Je napájaný z batérie, a preto na inštaláciu nepotrebuje žiadne káble (prijímač pri kotle musí byť pripojený ku kotlu a napájaný 230 V). Je prenosný a umožňuje meniť referenčnú miestnosť podľa vašich potrieb. Nemožno ho spárovať s mobilným zariadením a ovládať ho možno len pomocou tlačidiel na termostate.

Wireless B-10 WiFi kombinuje technológiu bezdrôtového spínania tepelných zdrojov s ovládaním pomocou WiFi.

Otázka: Nemám WiFi / moja WiFi nefunguje. Bude termostat fungovať?

Odpoveď: Bez pripojenia WiFi možno termostat ovládať len pomocou tlačidiel na termostate (bez diaľkového ovládania). Na spárovanie termostatu s mobilným zariadením musíte mať funkčné pripojenie Wi-Fi. Po úspešnom spárovaní môžete pomocou mobilného dátového pripojenia alebo pripojenia WiFi sledovať a diaľkovo ovládať termostat odkiaľkoľvek.

Ak dôjde k výpadku domácej siete Wi-Fi, nebudete môcť termostat diaľkovo ovládať z mobilného zariadenia, ale stále môžete používať tlačidlá termostatu na úpravu teploty a nastavení. Termostat bude naďalej fungovať podľa predtým zadaných a uložených nastavení a po opätovnom pripojení sa automaticky pripojí k sieti WiFi.

Otázka: Potrebujem statickú adresu IP?

Odpoveď: Nie.

Otázka: Môžem termostat ovládať pomocou webového prehliadača?

Odpoveď: Nie. Naše termostaty WiFi sú kompatibilné s aplikáciou Smart Life alebo Tuya Smart, ktorá vám umožňuje monitorovať a ovládať vykurovanie z mobilného zariadenia. V súčasnosti neexistuje webové rozhranie na ovládanie termostatu pomocou prehliadača.

Otázka: Mohu termostat namontovat na zeď?

Odpoveď: S výnimkou bezdrôtového modelu B-10 WiFi sa všetky ostatné modely montujú do štandardnej montážnej krabice KU68 alebo ekvivalentnej. To znamená, že montáž je možná na aj pod omietku. Bezdrôtový model B-10 WiFi sa dodáva s držiakom na montáž na stenu aj so stojanom na umiestnenie termostatu na stôl atď.