AKO VYBRAŤ TERMOSTAT?

V prvom rade si musíte vybrať správny typ vykurovacieho systému, ktorý používate vo svojej domácnosti.. Najčastejšie sa využíva rozvod teplej vody v radiátoroch (elektrické kotly, plynové kotly, kotly na tuhé palivo) - alebo elektrické vykurovanie (elektrické podlahové vykurovanie, elektrické priamovýhrevné radiátory, žiariče, infrapanely).

Ohrev teplej vody

1)
Spínanie kotla
(jeden okruh alebo zóna - s jednou nastavenou teplotou)
Termostaty na reguláciu kotla sú určené na spínanie riadiacej elektroniky vo vnútri kotla. Táto funkcia je zabezpečená takzvaným beznapäťovým spínaním kontaktov malého relé vo vnútri termostatu, ktoré neprenáša žiadne napätie ani výkonové zaťaženie. Preto sú tieto relé dimenzované na menšie prúdové zaťaženia, zvyčajne do 3A.

Termostaty vhodné na ovládanie kotla:
B-3, Class B-3, TRB-3, Point-3, EB-160, B-100

Pre prevádzku samotného termostatu a jeho správnu funkciu - je potrebné napájať termostat sieťovým napätím AC 230V (L+N) a pripojiť dva spínacie vodiče z kotla. Termostaty majú vnútorný snímač teploty a sú nainštalované na vhodnom mieste vo vykurovanej miestnosti.

Bezdrôtový model B-100 obsahuje dve jednotky: spínací modul a modul displeja. Spínací modul sa zvyčajne inštaluje v blízkosti kotla. Pre správnu činnosť spínača je potrebné napájať ho zo siete striedavým napätím 230 V (L+N) - a pripojiť dva spínacie vodiče z kotla. Je tiež potrebné zabezpečiť dostatočnú silu signálu WiFi zo smerovača, pretože hlavná komunikácia so sieťou prebieha cez tento spínač. Modul displeja je možné napájať batériami alebo adaptérom. Obsahuje snímač teploty a môže byť umiestnený kdekoľvek vo vykurovanej miestnosti. Modul displeja komunikuje so spínačom bezdrôtovo.2) Spínanie elektromagnetických ventilov alebo servopohonov (viacero okruhov alebo zón, s rôznymi nastaveniami teploty)
Toto riešenie je bežné pri teplovodnom podlahovom vykurovaní. Každý ventil je ovládaný jedným termostatom, na ktorom možno nastaviť požadovanú teplotu pre vykurovaný priestor.

Termostaty vhodné na ovládanie ventilov a servopohonov - v závislosti od ich typu:
NC - "normally closed" (normálne zatvorené): B-3, Class B-3, TRB-3, Point-3
NO - "normally open" (normálne otvorené): B-3, Class B-3, TRB-3, Point-3, EB-160, B-100

Ak sú ventily napájané výlučne striedavým sieťovým napätím 230 V, na ich spínanie možno použiť aj modely E-16, Class E-16, Class E-16WPoint-16, Ring-16, TRE-16, EB-160

Elektrické vykurovanie

1) Menší vykurovaný priestor
(príkon spínaných spotrebičov nepresahuje maximálne zaťaženie termostatu)

Termostaty na ovládanie elektrických záťaží spínajú priamo sieťové napätie AC 230 V a sú určené pre zariadenia, ktoré sa správajú ako elektrické spotrebiče. Napríklad elektrické podlahové vykurovanie (pri ktorom sa odporúča inštalovať snímač teploty podlahy) alebo elektrické konvektory, radiátory a infrapanely (pri ktorých sa snímač teploty podlahy nepoužíva). Túto funkciu zabezpečuje tzv. napäťové spínanie kontaktov relé vo vnútri termostatu, ktoré prenáša väčší prúd - maximálne 16 A. Odporúča sa však neprekračovať záťaž 10 A, pretože spínanie veľkých prúdov prirodzene zohrieva vzduch v termostate a mohlo by ovplyvniť nielen presnosť údajov snímača teploty, ale aj životnosť spínacích kontaktov vo vnútri termostatu.

Termostaty vhodné pre elektrické vykurovanie:
E-16, Class E-16, Class E-16W, Point-16, Ring-16, TRE-16, EB-160, B-100

Pre prevádzku samotného termostatu a jeho správnu funkciu - je potrebné napájať termostat sieťovým napätím AC 230V (L+N) a pripojiť tzv. záťaž - spínané vykurovanie (L1+N1). Termostaty pre elektrické vykurovanie majú vnútorný snímač teploty a inštalujú sa na vhodnom mieste vo vykurovanej miestnosti. Môžu byť tiež pripojené k dodanému externému snímaču na kábli na snímanie teploty na inom mieste alebo - v závislosti od nastavenia - na snímanie teploty v podlahe (ochranný prvok proti možnému prehriatiu).

2) Väčší vykurovaný priestor (príkon spínaných spotrebičov je vyšší ako maximálne zaťaženie termostatu)

Ak je príkon spotrebičov vysoký (zvyčajne nad 10-12 A), musia byť spínané stýkačom. Stýkač má výrazne masívnejšie kontakty, ktoré sú schopné prenášať vyšší prúd. Samotné spínanie sa vykonáva pomocou elektromagnetickej cievky v stýkači, ktorá sa aktivuje termostatom.

Termostaty vhodné pre elektrické vykurovanie, spínané stýkačom:
E-16, Class E-16, Class E-16W, Point-16, Ring-16, TRE-16, EB-160, B-100